اعدام – آویزان اردیبهشت دوربین hiv Overwatch

اعدام – آویزان: اردیبهشت دوربین hiv Overwatch samsung

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی شناسایی نوع تازه سلول‌های چشم در ماهی‌ها

محققان در چشم‌های ماهی بغل مرواریدی مولر سلولی را شناسایی کردند که با سایر سلول‌های حسگر نور تفاوت دارد. 

شناسایی نوع تازه سلول‌های چشم در ماهی‌ها

شناسایی نوع تازه سلول های چشم در ماهی ها

عبارات مهم : محققان

محققان در چشم های ماهی بغل مرواریدی مولر سلولی را شناسایی کردند که با سایر سلول های حسگر نور تفاوت دارد.

به گزارش ایرنا از ساینس الرت، در چشم اغلب مهره داران دو نوع سلول مخروطی و میله ای جهت نورسنجی وجود دارد. سلول های مخروطی در نور شدید و سلول های میله ای در نور کم کاربرد دارند.

شناسایی نوع تازه سلول‌های چشم در ماهی‌ها

این نوع ماهی در آب های عمیق اقیانوس ها یعنی جایی که نور خورشید یه آن نمی رسد، ساکن هست. در این شرایط اغلب جانداران به طور کلی سلول های مخروطی را از دست می دهند. ولی ماهی بغل مرواریدی مولر در سپیده دم و هنگام غروب آفتاب که هنوز مقداری نور در آسمان وجود دارد، به سطح آب می آیند. با وجود این محققان در بررسی های خود متوجه شدند سلول های چشم این جانوران نه شبیه به مهره داران است و نه شباهتی به ساکنین آب های عمیق دارد.

در واقع این ماهی ها به جای بهره گیری از ترکیب سلول های میله ای و مخروطی جهت دیدن محیط اطراف به گونه ای تکامل یافته اند که تمام شاخصه های موردنیاز از هر دو سلول در یک سلول واحد کارآمدتر پرورش یافته هست. محققان این سلول تازه را «مخروط شبیه به میله» نام گذاری کرده اند، لیکن زیر میکروسکوپ شکل این سلول ها ساختاری شبیه به هردو شکل دارد.

محققان در چشم‌های ماهی بغل مرواریدی مولر سلولی را شناسایی کردند که با سایر سلول‌های حسگر نور تفاوت دارد. 

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Science Advances انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: محققان | شناسایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz